Fotpall Diktafon Sitt & Stå

Fotpall Sitt & Stå

Fotpall Sitt & Ståpall med uttag för diktafonreglage!

Corimas Sitt & Ståpall är utvecklad för att avlasta ben och fötter samt ge en så varierande arbetställning som möjligt vid dikteringsarbete.

Med Corimas fotpall Sitt & Stå så har du möjlighet att kunna stå upp när du skriver in diktat. Fotreglaget ligger nersänkt i fotpallen vilket gör att du kan stå med foten över reglagets fotpedaler och med en lätt nedtryckning sköta reglaget. (passar samtliga reglage på marknaden)